Štúdium na skúšku

Master of Business Administration (MBA)

Štúdium na skúšku Master of Business Administration (MBA)

Zaujímate sa o štúdium v programe MBA, ale nie ste si istí, či je štúdium vhodné práve pre Vás? Využite možnosť študovať MBA na skúšku po dobu jedného mesiaca v European School of Business & Management (ESBM).

Štúdium MBA teraz môžete zahájiť na skúšku po dobu jedného mesiaca a absolvovať buď dva študijné moduly v rámci základného bloku (1. Management; 2. Strategický management), alebo 3 moduly (1. Finančné riadenie; 2. Marketing a Public Relations; 3. Riadenie ľudských zdrojov). Pokiaľ sa rozhodnete po uplynutí tejto lehoty v štúdiu pokračovať, nič vám nebráni k úspešnému dokončeniu celého štúdia a  získaniu titulu MBA.

V prípade, že sa rozhodnete z akéhokoľvek dôvodu v štúdiu MBA nepokračovať, je možné ho okamžite po jednom mesiaci ukončiť bez ďalších záväzkov a platieb. Za oba absolvované výučbové moduly vám bude vystavený medzinárodný certifikát v slovenskom a anglickom jazyku, ktorý deklaruje úspešné ukončenie týchto modulov manažérskeho štúdia MBA. Ak budete mať záujem v štúdiu pokračovať, oba študijné moduly vám budú uznané v rámci celého programu MBA.

Pre účasť MBA na skúšku je potrebné splniť podmienky pre prijatie na štúdium na ESBM, t.j. ukončené vysokoškolské vzdelanie aspoň bakalárskeho stupňa, prípadne ukončené profesijné vzdelanie v programe BBA, alebo preukázateľne doložená prax v riadiacej alebo manažérskej pozícii.

Poplatok za štúdium na skúšku poskytujeme za zvýhodnenú cenu a predstavuje sumu 373 € (9.500 Kč) bez DPH. V prípade ďalšieho pokračovania v štúdiu MBA bude uhradený poplatok odčítaný z celkovej ceny štúdia.

Poplatok za štúdium MBA na skúšku zahrňuje:

  • účasť na prezenčných seminároch 2 (3) študijných modulov,
  • občerstvenie na prezenčných seminároch (obed + coffee break),
  • prístup do intranetu so študijnými materiálmi a platformou pre komunikáciu s lektormi,
  • individuálne stretnutia a konzultácie s lektormi,
  • služby študijného oddelenia, individuálne konzultácie so študijnou koordinátorkou,
  • vyhotovenie certifikátu.

Online prihláška na štúdium na skúšku     Brožúra

Najbližšia výučba sa bude konať v sobotu 23. 10. 2021. Pre bližšie informácie o štúdiu MBA na skúšku neváhajte kontaktovať našich študijných koordinátorov.

Kontaktný formulár

Meno a priezvisko
E-mail
Telefón
Štúdium na skúšku - Hodnotenie 4.76/5 - Hodnotilo 194 užívateľov