Titul LLM

Master of Laws (LLM)

Titul LLM Master of Laws (LLM)

Nositeľmi titulu LLM (latinsky Legum Magister, anglicky Master of Laws), ktorý je uvádzaný za menom, sú absolventi študijného programu, ktorý je zameraný na právo. Kolískou tohto typu postgraduálneho vzdelávania sú anglosaské krajiny, kde má táto forma štúdia svoje pevné miesto.

V programe LLM je možné sa zamerať na rôzne oblasti právnej vedy a podrobne sa venovať jednej vybranej problematike. Medzi špecializácie patrí napríklad korporátne, medzinárodné, daňové a obchodné právo alebo arbitráž a mediácia, možností je skrátka veľa.

Práve prvé zmienené korporátne právo je jednou zo špecializácií, ktoré poskytuje European School of Business & Management SE.
 

Komu je LLM štúdium určené?

Štúdium LLM vychádza z praxe. Problematika je rozoberaná odborníkmi, ktorých kariéra je s právom spojená a ktorí sa vo svojej profesijnej praxi s právom stretávajú. Z tohto dôvodu je ideálnym adeptom na štúdium LLM ten, kto už právne vzdelanie má a pohybuje sa v tejto oblasti.

Medzi študentov LLM patria advokáti, koncipienti, notári, podnikatelia, ale tiež úradníci štátnej správy, top manažéri a ďalší špecialisti. Od tejto skutočnosti – previazanosti s praxou sa odvíja tiež prístup k uznávaniu titulu LLM. V angloamerických krajinách ide o akademický titul – právne vzdelanie magisterského typu, zatiaľ čo v Českej a Slovenskej republike je toto vzdelanie podľa legislatívy označované ako profesijné. Jedná sa o rozšírenie a podstatné prehĺbenie existujúcich vedomostí z oblasti práva.
 

Aké sú hlavné prínosy LLM štúdia?

Lektorský tím tvoria rešpektovaní odborníci s niekoľkoročnými skúsenosťami. Výklad je orientovaný na prax a na prehĺbenie znalostí využiteľných v profesijnom živote, samozrejmosťou je prinášanie najaktuálnejších poznatkov a prognóz ohľadom ďalšieho vývoja vo svete korporátneho práva. Nespornou výhodou štúdia v programe LLM je nadviazanie kontaktov s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi pohybujúcimi sa v rovnakom obore. Cenná výmena skúseností sa tak neodohráva len na úrovni lektor – študent, ale tiež medzi absolventmi štúdia.


Online prihláška     Zvýhodnená cena štúdia

Titul LLM - Hodnotenie 4.75/5 - Hodnotilo 177 užívateľov