Prihlásenie sa na štúdium

Master of Business Administration (MBA)

Prihlásenie sa na štúdium Master of Business Administration (MBA)

Programy MBA je možné v European School of Business & Management začať kedykoľvek v priebehu celého roka. Nemusíte čakať na otvorenie Vami zvolenej špecializácie programu MBA, ale môžete začať študovať okamžite. V rámci e-learningového systému máte ihneď po záväznom prihlásení k dispozícii študijné materiály v študentskej sekcii.

Ak sa prihlásite na štúdium MBA do 22. 5. 2018, získate štúdium za zvýhodnenú cenu 3.216 € bez DPH. Viac informácií nájdete v sekcii Školné.

Priebeh prijímacieho konania je jednoduchý a pozostáva z niekoľkých krokov. 

Online prihláška na štúdium


Ako sa prihlásiť na štúdium?

Výber špecializácie MBA

• Pred samotným podaním prihlášky je dôležité dôkladne zvážiť, akú špecializáciu MBA si vybrať. V súčasnej dobe ponúkame celkom 19 špecializácií a pokiaľ váhate, akú z nich si zvoliť, radi vám poskytneme podrobnejšie informácie po telefóne, e-maily alebo na osobnej schôdzke.
 

Podanie online prihlášky

• V prípade záujmu o štúdium MBA stačí vyplniť online prihlášku. Tá obsahuje základné osobné údaje o študentovi, fakturačné údaje, zvolenú špecializáciu MBA a predpokladaný dátum zahájenia štúdia. K online prihláške sa prikladá kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (diplom alebo maturitné vysvedčenie), ktorý stačí naskenovať a jednoducho súbor priložiť do online formulára prihlášky. V prípade záujmu o štúdium bez vysokoškolského titulu je potrebné priložiť k prihláške štruktúrovaný životopis spolu s čestným prehlásením o praxi v manažérskej pozícii a maturitné vysvedčenie. 

(Prihlášku je možné podať aj poštou, stačí ju ručne vyplniť a poslať na adresu Londýnská 376/57, 120 00 Praha 2. Prihláška v PDF formáte.)
 

Výsledok prijímacieho konania

• Najneskôr do dvoch pracovných dní od podania prihlášky vás bude kontaktovať študijný koordinátor. Prostredníctvom e-mailu dostanete prijatie na štúdium, zmluvu o štúdiu a faktúru na zaplatenie štúdia. Zmluvu je potrebné vytlačiť, podpísať a doručiť na adresu nášho sídla, prípadne si s nami dohodnúť schôdzku a zmluvu podpísať priamo v priestoroch našej školy. Po doručení podpísanej zmluvy a preplatení faktúry sú študentom poslané prístupové údaje do študentskej sekcie, v ktorej nájdu všetky ďalšie informácie potrebné ku štúdiu. Platba za štúdium MBA môže prebehnúť až v 10 splátkach bez navýšenia ceny štúdia. V prípade záujmu uchádzača o štúdium, sme schopní pripraviť splátkový kalendár na mieru podľa požiadaviek. 
 

Začatie samotného štúdia

• Začať so štúdiom je možné kedykoľvek v priebehu celého roka. Vďaka online forme štúdia môžu študenti začať študovať podľa vlastných časových možností. Študijné materiály majú k dispozícii v rámci e-learningu v študentskej sekcii, kde si môžu aj pohodlne vybrať termíny prezenčnej výučby, ktorej sa budú zúčastňovať spolu s ďalšími študentmi našej školy.

Prihlásenie sa na štúdium - Hodnotenie 4.32/5 - Hodnotilo 62 užívateľov