Prínosy špecializácie
LLM Corporate Law

 • LLM Corporate Law je špecializovaný program, ktorý je určený jako uchádzačom s právnym vzdelaním, tak i zástupcom stredného a vyššieho managementu, ktorí využívajú právne znalosti vo svojej každodennej profesii.

 • Pre úspešné pôsobenie právnikov, advokátov, manažérov či konateľov v obchodných spoločnostiach a družstvách je bezpodmienečne nutné poznať právnu úpravu týchto korporácií a súčasne sa orientovať v záväzkovom práve.

 • Špecializácia LLM Corporate Law tak ponúka detailný výklad korporátneho práva, zmluvného práva a ďalšie prehĺbenie znalostí zo súvisiacich právnych odvetví a ďalších oborov s dôrazom na ich využite v praxi.

 • Študenti budú mať možnosť rozvíjať svoje získané znalosti nad rámec vyššie uvedeného, napríklad v oblasti insolvenčného riadenia, vo finančnom, medzinárodnom alebo pracovnom práve.

Špecializáciu hodnotilo 334 absoloventov.
Hodnotenie: 4,96 / 5

Najbližší výučba LLM špecializovaného bloku štartuje 14. 9. 2024.

Tuto špecializáciu je možné študovať za zvýhodnenú cenu aj v online forme (bez možnosti účasti na prezenčnej výučbe).Priebeh štúdia špecializácie
LLM Corporate Law

 • Štúdium LLM trvá 1 rok, prebieha v českom jazyku a kombinuje moderný e-learningový systém s interaktívnymi workshopmi, ktoré sú zoskupené do niekoľkých výučbových dní.

 • Štúdium je rozdelené na 2 bloky a každý blok je ďalej rozdelený na jednotlivé moduly.

 • Výstupom za oba bloky sú seminárne práce alebo prípadové štúdie. Za prvý blok vypracuje študent 5 prac a za druhý blok 1 prácu alebo prípadovú štúdiu, poprípade inú formu definovanú v rámci sylabu konkrétneho modulu.

 • Štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce a jej obhajobou.

 • Prezenčná časť štúdia LLM prebieha vždy cez víkend (sobota) a tvoria ju 4 celodenné workshopy. Výučba prebieha v skupinách v moderných priestoroch v centre Prahy.

 • Výučba je vedená profesionálnymi lektormi, ktorí sú vybranými odborníkmi na konkrétne témy. Lektori sú po celú dobu štúdia LLM všetkým študentom plne k dispozícií a študenti tak môžu nad rámec výučby konzultovať akúkoľvek problematiku.

 • E-learningový portál sprevádza študentov po celú dobu ich štúdia. Tu nájdu informácie o prednáškach, študijné materiály, harmonogramy prednášok a všetky potrebné informácie, čo maximalizuje pohodlie a dostupnosť informácií.

 • Úspešný absolvent získa titul LL.M., ktorý sa píše za menom. Absolventi štúdia LLM tak získajú náskok pred ostatnými.

Lektori špecializácie

Podmienky prijatia

 • Ukončené vysokoškolské štúdium aspoň na bakalárskom stupni, popr. ukončené profesijné vzdelanie v programe BBA.
 • Alebo prax na manažérskej, riadiacej či vedúcej pozícií spolu s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou. Formulár k stiahnutiu.
 • Podanie riadne vyplnenej prihlášky na štúdium, podanie prihlášky je ZDARMA.
 • Na štúdium sú uchádzači prijímaní BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK či pohovorov.

 

Zvýhodnená cena LLM!

Študujte za akčnú cenu 3.347 € bez DPH 4.653 €.

Chcem získať zvýhodnenú cenu
Platí pre prihlášky podané do 21. 7. 2024.
Platbu si navyše môžete rozložiť až do dvanástich splátok bez navýšenia ceny.
Začať študovať môžete kedykoľvek v priebehu roka.