Cítite potrebu zlepšiť svoje znalosti a zručnosti vo Vašom odbore? Ideálnou voľbou je manažérske štúdium MBA na European School of Business & Management (ESBM).

Štúdium na ESBM sa zameriava primárne na praktické zručnosti v aktuálnych trendoch managementu. Poskytuje študentom výber z 25 špecializácií, ktoré je možné vďaka e-learningovej platforme študovať odkiaľkoľvek a kdekoľvek.

Štúdium je časovo flexibilné, trvá jeden rok a prebieha kombinovanou formou. Študent má k dispozícii unikátnu študijnú platformu – študentskú sekciu, ktorá obsahuje študijné materiály, prezentácie, harmonogram výučby, potrebné dokumenty a pod. Študentská sekcia tiež slúži na komunikáciu medzi študentmi a lektormi, alebo ako podpora od študijných koordinátorov.

Lektorský tím je zložený z profesionálov vo svojich odboroch. Vo všetkých 22 ponúkaných špecializáciách je teda zaistená maximálna úroveň odbornosti a znalostí, ktoré lektori odovzdávajú ďalej študentom.

Štúdium MBA odovzdáva najdôležitejšie poznatky a zručnosti z mnohých študijných odborov. Cieľom štúdia je získanie schopností na overovanie relevantných informácií, logickému a analytickému uvažovaniu. Tieto novo nadobudnuté schopnosti potom študenti uplatňujú v praxi aj každodennom živote.

Zvýhodnená cena MBA štúdia!
Iba do 21. 7. 2024.

3.347 € bez DPH

Bonus
Platbu si môžete rozložiť až do 12 splátok bez navýšenia ceny.
Neváhejte
Myslite na svoju budúcnosť, teraz je ten správny čas!

Výhody štúdia MBA

Štúdium MBA Vám prinesie mnoho výhod, tu uvádzame hlavné z nich:
Semináre zamerané na prax

Štúdium je postavené na tzv. Oxfordskom modeli výučby, ktorý efektívne prepája teóriu s praxou a rozvíja schopnosti a zručnosti každého študenta.

E-learningový systém

Profesionálná študentská sekcia so všetkými výučbovými materiálmi, informačnými a prístupom do online knižnice s viac ako miliónom titulov.

Benefit časová flexibilita
Časová flexibilita

Štúdium možno začať kedykoľvek v priebehu roka a vďaka modernému e-learningovému systému študovať odkiaľkoľvek podľa vlastných časových možností.

Široký výber MBA špecializácií

Študenti si volia špecializáciu podľa svojho záujmu a zamerania. Garantujeme otvorenie každého z 25 študijných programov nehľadiac na počet uchádzačov.

Špičkový lektorský tím

Lektorský tím je zostavený z profesionálov, ktorí majú rôznorodé zameranie a tým zaisťujú odborné pokrytie jednotlivých MBA špecializácií.

Kombinácia online štúdia a seminárov

Kombinácia e-learningu a prezenčných seminárov umožňuje študovať aj tým najvyťaženejším. Termíny seminárov si študenti volia zo širokej ponuky podľa vlastných časových možností.

Priebeh štúdia MBA na ESBM

Výhodou štúdia na ESBM je možnosť začať štúdium kedykoľvek a prispôsobiť štúdium vlastným časovým možnostiam.
Štúdium programu MBA trvá 1 rok a je rozdelené do troch blokov. Každý blok je ďalej rozdelený na jednotlivé moduly. Štúdium prebieha online formou v kombinácii s prezenčnou výučbou (workshopy), ktorá je zoskupená do 4 výučbových dní.

Štúdium na skúšku

Váhate, či je štúdium MBA na ESBM vhodné aj pre Vás? Presvedčte sa hneď! Absolvujte 2 alebo 3 základné moduly. Potom sa sami rozhodnite, či pokračovať ďalej.

Iba 373,- € bez DPH

Neváhejte oslovit naše studijní oddělení

Objasníme všetko, čo Vás zaujíma!

Navštívte nás osobne.

Radi Vás uvítame v priestoroch školy a prevedieme Vás celým štúdiom.

Kontaktujte nás
Napíšte nám.

Radi zodpovieme Vaše otázky ohľadne štúdia.

Mám otázku
Zvýhodnená cena MBA!

Študujte za akčnú cenu 3.347 € bez DPH 4.653 €.

Chcem získať zvýhodnenú cenu
Platí pre prihlášky podané do 21. 7. 2024.
Platbu si navyše môžete rozložiť až do dvanástich splátok bez navýšenia ceny.
Začať študovať môžete kedykoľvek v priebehu roka.