Rádi by ste sa začali venovať MBA štúdiu, ale ste z Trnavy? Pri štúdiu na European School of Business & Management SE (ESBM) to nie je žiadna prekážka.

Vzhľadom k faktu, že prevažná časť výučby MBA programov na ESBM prebieha online formou, môžete študovať z pohodlia domova v Trnave. On-line forma MBA štúdia je doplnená o celkovo 4 interaktívne semináre, ktoré sa konajú vždy v sobotu v centre Prahy vo vzdelávacích priestoroch našej inštitúcie. K plnohodnotnému štúdiu vám dopomôže taktiež e-learningový systém poskytujúci veľké množstvo študijných materiálov ku každému modulu.

Štúdium je vhodné i pre najvyťaženejších manažérov zo všetkých kútov Slovenskej republiky vrátane Trnavy. Pomôže vám rozšíriť praktické znalosti a zároveň rozšíri vaše kontakty o špičkových lektorov z nášho lektorského tímu. Vďaka štúdiu na ESBM študenti získajú nový náhľad na strategické rozhodnutia a rozšíria si svoje obzory.

Študentom MBA programov na ESBM je poskytnutá možnosť získať najnovšie informácie a nové zručnosti, ktoré môžu ďalej aplikovať nielen vo svojom profesijnom živote, ale taktiež v každodennom živote.

Zvýhodnená cena MBA štúdia!
Iba do 3. 3. 2024.

3.224 € bez DPH

Bonus
Platbu si môžete rozložiť až do 12 splátok bez navýšenia ceny.
Neváhajte
Myslite na svoju budúcnosť, teraz je ten správny čas!

Výhody štúdia MBA

Štúdium MBA Vám prinesie mnoho výhod, tu uvádzame hlavné z nich:
Semináre zamerané na prax

Štúdium je postavené na tzv. Oxfordskom modely výučby, ktorý efektívne prepája teóriu s praxou a rozvíja schopnosti a zručnosti každého študenta.

E-learningový systém

Profesionálná študentská sekcia so všet-kými výučbovými materiálmi, informačný-mi a prístupom do online knižnice s viac ako miliónom titulov.

Benefit časová flexibilita
Časová flexibilita

Štúdium možno začať kedykoľvek v priebehu roka a vďaka modernému e-learningovému systému študovať odkiaľ-koľvek podľa vlastných časových možností.

Široký výber MBA špecializácií

Študenti si volia špecializáciu podľa svojho záujmu a zamerania. Garantujeme otvo-renie každého z 22 študijných programov nehľadiac na počet uchádzačov.

Špičkový lektorský tím

Lektorský tím je zostavený z profesionálov, ktorí majú rôznorodé zameranie a tým zaisťujú odborné pokrytie jednotlivých MBA špecializácií.

Kombinácia online štúdia a seminárov

Kombinácia e-learningu a prezenčných seminárov umožňuje študovať aj tým najvyťaženejším. Termíny seminárov si študenti volia zo širokej ponuky podľa vlastných časových možností.

Priebeh štúdia MBA na ESBM

Výhodou štúdia na ESBM je možnosť začať štúdium kedykoľvek a prispôsobiť štúdium vlastným časovým možnostiam.
Štúdium programu MBA trvá 1 rok a je rozdelené do troch blokov. Každý blok je ďalej rozdelený na jednotlivé moduly. Štúdium prebieha online formou v kombinácii s prezenčnou výučbou (workshopy), ktorá je zoskupená do 4 výučbových dní.

Štúdium na skúšku

Váhate, či je štúdium MBA na ESBM vhodné aj pre Vás? Presvedčte sa hneď! Absolvujte 2 alebo 3 základné moduly. Potom sa sami rozhodnite, či pokračovať ďalej.

Iba 373 € bez DPH

Neváhejte oslovit naše studijní oddělení

Objasníme všetko, čo Vás zaujíma!

Navštívte nás osobne.

Radi Vás uvítame v priestoroch školy a prevedieme Vás celým štúdiom.

Kontaktujte nás
Napíšte nám.

Radi zodpovieme Vaše otázky ohľadne štúdia.

Mám otázku
Zvýhodnená cena MBA!

Študujte za akčnú cenu 3.224 € bez DPH 4.653 €.

Chcem získať zvýhodnenú cenu
Platí pre prihlášky podané do 3. 3. 2024.
Platbu si navyše môžete rozložiť až do dvanástich splátok bez navýšenia ceny.
Začať študovať môžete kedykoľvek v priebehu roka.