Zvýhodnená cena MSc štúdia!
Iba do 21. 7. 2024.

3.347 € bez DPH

Podrobný priebeh štúdia MSc na ESBM

Štúdium prebieha v českom jazyku, celé štúdium trvá 1 rok. Časová flexibilita štúdia umožňuje jeho prispôsobenie sa vlastným možnostiam a preferenciám.
  • Master of Science (MSc) predstavuje postgraduálny vzdelávací program, vďaka ktorému získate kompletný prehľad aktuálnych trendov vo vybranom odbore so zameraním na ich rozvoj v budúcnosti.

  • Programy MSc sú prakticky zamerané a vhodné pre stredný a vyšší management, podnikateľov a vedúcich pracovníkov a pre záujemcov, ktorí si chcú rozšíriť dosiahnuté znalosti a schopnosti v oblasti praxe.

  • European School of Business & Management SE využíva komunikáciu online štúdia s interaktívnou výučbou (workshopy). Štúdium je postavené na Oxfordskom modeli výučby, ktorý má korene v britskom vysokoškolskom systéme a podporuje samostatné uvažovanie študentov, vyhľadávanie informácií a logickú argumentáciu, ktoré stavia nad teoretické znalosti.

  • Výhodou štúdia na ESBM je časová flexibilita – možnosť zahájiť štúdium ihneď a prispôsobiť si výučbu vlastným časovým možnostiam. Vďaka e-learningovému systému má každý študent možnosť študovať odkiaľkoľvek a zvoliť si konkrétne termíny výučby, ktoré mu vyhovujú.

  • Štúdium MSc trvá 1 rok a prebieha v českom jazyku a kombinuje moderný e-learning s interaktívnymi workshopmi. Štúdium je rozdelené na 3 bloky a každý blok je ďalej rozdelený na jednotlivé moduly. 1.BLOK – základný je zhodný pre všetkých študentov a obsahuje 5 modulov. V rámci 2. BLOKU – špecializovaného – si študenti volia jednu špecializáciu, ktorá je ďalej rozdelená na 3 moduly. V 3. BLOKU – voliteľného – si študenti volia 2 moduly zo širokej ponuky voliteľných modulov.

  • Prezenčná časť štúdia prebieha vždy cez víkend a tvoria ju 4 celodenné semináre. Výučba prebieha v moderných priestoroch v centre Prahy. Všetky špecializácie je možné študovať za zvýhodnenú cenu aj v online forme (bez možnosti účasti na prezenčnej výučbe).

  • Výučba je vedená profesionálnymi lektormi, ktorí sú vybranými odborníkmi na konkrétne témy. Lektori sú po celú dobu štúdia plne k dispozícií všetkým študentom a študenti tak môžu nad rámec výučby konzultovať akékoľvek témy a problematiku.

  • E-learningový systém uľahčuje samotný priebeh štúdia a dostupnosť informácií. Študenti v rámci systému majú prístup k študijným materiálom, výučbovým podkladom, harmonogramom prednášok a k všetkým potrebným informáciám.

  • Výstupom za každý blok sú seminárne práce alebo prípadové štúdie. Za prvý blok vypracuje študent 3 prace, za druhý blok 2 práce a za tretí blok 1 seminárnu prácu alebo prípadovú štúdiu, poprípade inou formou definovanou v rámci sylabu konkrétneho modulu. Štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce a jej obhajobou.

  • Úspešný absolvent získa profesný titul MSc., ktorý sa píše za menom. Absolventi štúdia MSc sú pre svoju firmu veľkým prínosom, pretože si behom štúdia prehĺbia teoretické znalosti, ktoré následne aplikujú do svojej funkcie v spoločnosti.


Všetky špecializácie je možné študovať za zvýhodnenú cenu aj v online forme (bez možnosti účasti na prezenčnej výučbe).
Výhody štúdia

Profesionálny lektorský tím

Lektorský tím ESBM je zostavený zo špičkových profesionálov, ktorí majú mnohoročné skúsenosti z praxe. Prednášajúci často pôsobia na predných manažérskych postoch alebo u konzultačných spoločností, vďaka čomu sú schopní študentom predať svoje praktické skúsenosti a know-how.

Moderný e-learningový systém

Profesionálna vzdelávacia platforma uľahčuje samotné vzdelávanie a zaisťuje bezproblémový priebeh štúdia. Študenti tu nájdu študijné materiály, informácie o seminároch, harmonogramy a všetky potrebné podklady, a to maximalizuje pohodlie a dostupnosť informácií.

Online knihovna
Online knižnica

Študenti v rámci štúdia získajú prístup ku kvalitným informačným zdrojom. Časť odbornej literatúry si študenti môžu požičať v klasickej knižnici, ktorou ESBM disponuje, alebo prostredníctvom online knižnice, ktorá ponúka viac ako 1 000 000 odborných titulov.

Odborné workshopy nad rámec štúdia

ESBM pre študentov a absolventov pravidelne usporadúva odborné workshopy na zaujímavé témy z oblasti managmentu, leadershipu, financií, práva či marketingu. Workshopy sú bezplatné a prebiehajú nad rámec bežnej výučby.


Zvýhodnená cena MSc!

Študujte za akčnú cenu 3.347 € bez DPH 4.653 €.

Chcem získať zvýhodnenú cenu
Platí pre prihlášky podané do 21. 7. 2024.
Platbu si navyše môžete rozložiť až do dvanástich splátok bez navýšenia ceny.
Začať študovať môžete kedykoľvek v priebehu roka.
Neváhejte oslovit naše studijní oddělení

Objasníme všetko, čo Vás zaujíma!

Navštívte nás osobne.

Radi Vás uvítame v priestoroch školy a prevedieme Vás celým štúdiom.

Kontaktujte nás
Napíšte nám.

Radi zodpovieme Vaše otázky ohľadne štúdia.

Mám otázku