Štúdium MBA za MIMORIADNU cenu 3.224 €!

Prihláste sa do 1. 10. 2023 a študujte program MBA za zvýhodnené školné 3.224 € bez DPH.
Podanie prihlášky je ZADARMO! Školné si môžete rozložiť až do 12 splátok bez navýšenia ceny.
Cena v EUR
Cena v Kč
Cena v USD
Cena štúdia po zľave
možné rozložiť do 1-12 splátok
3.224 € bez DPH
3.901 € s DPH
Cena štúdia po zľave
možné rozložiť do 1-12 splátok
79.000 Kč bez DPH
95.590 Kč s DPH
3.435 $ bez DPH
4.156 $ s DPH
Štandardná cena
4.653 € bez DPH
5.630 € s DPH
Štandardná cena
114.000 Kč bez DPH
137.940 Kč s DPH
4.956 $ bez DPH
5.997 $ s DPH
Zľava
platí do 1. 10. 2023
1.429 €
Zľava
platí do 1. 10. 2023
35.000 Kč
1.521 $

Štúdium je možné financovať aj prostredníctvom zamestnaneckých benefitov spoločností Sodexo, Benefit Plus a Benefity.cz.


Školné zahrňuje všetko, čo potrebujete k úspešnému absolvovaniu štúdia, vrátane mnohých benefitov:

 • spracovanie prihlášky,
 • možnosť zahájiť štúdium kedykoľvek v priebehu roka,
 • neobmedzený prístup do študentskej sekcie s vlastnými študijnými materiálmi, informačnými a nápomocnými dokumentmi k štúdiu vrátane videí,
 • účasť na prezenčných i online seminároch,
 • ľubovoľný výber z niekoľkých termínov prezenčných seminárov, podľa vlastných preferencií a časových možností,
 • účasť na nadštandardných prednáškach, seminároch a bonusových workshopoch,
 • možnosť navštevovať semináre zo špecializácií MBA (vrátane poskytnutia študijných materiálov),
 • občerstvenie na prezenčných seminároch (coffe break a obed),
 • online komunikácia s lektormi a študijným oddelením v rámci študentskej sekcie,
 • individuálne konzultácie s lektormi,
 • konzultácie seminárnych prací vrátane opravných pokusov,
 • možnosť navštevovať akcie so sprievodným programom a ďalšie aktivity usporiadané ESBM,
 • možnosť prerušenia či predĺženia štúdia podľa platných VSP,
 • vystavenie diplomu MBA v českom a anglickom jazyku,
 • bonusová karta s množstvom zliav po celú dobu štúdia,
 • členstvo v absolventskom klube,
 • prístup do online knižnici s viac ako 1.000.000 titulov,
 • zľava na nákup doplnkovej literatúry v kníhkupectvách Grada, Academic Bookshop a Malé centrum,
 • možnosť využívať vlastnú knižnicu ESBM so stovkami odborne vytlačenými titulmi,
 • rozloženie školného až do 12 splátok bez navýšenia ceny štúdia,
 • kladný prístup študijného oddelenia a plná administratívna podpora po celú dobu štúdia.

Daňové zvýhodnenie

Štúdium MBA môže spoločnosť (zamestnávateľ) uplatniť na základe dane z príjmu ako výdaje na odborný rozvoj zamestnancov alebo štatutárnych orgánov (podľa ustanovenia §24 zákona č. 586/1992 Zb. o dani z príjmu, v znení neskorých predpisov).

Súčasne sa pre zamestnancov jedná o príjem, ktorý je podľa zákona o dani z príjmu oslobodený v prípade, že štúdium súvisí s podnikaním zamestnávateľa.

Fakturačné údaje

European School of Business & Management SE
Londýnská 376/57
120 00 Praha 2, Vinohrady

zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel H, vložka 1534
IČ: 29299306
DIČ: CZ 29299306

Bankovní účet:
CZK: 2001633044/2010 vedený u Fio banky, a.s.
IBAN: CZ2020100000002001633044
BIC/SWIFT kód: FIOBCZPPXXX

EUR: 2201633057/2010 vedený u Fio banky, a.s.
IBAN: CZ4820100000002201633057
BIC/SWIFT kód: FIOBCZPPXXX

USD: 2102138659/2010 vedený u Fio banky, a.s.
IBAN: CZ4520100000002102138659
BIC/SWIFT kód: FIOBCZPPXXX

Študentov prijímame BEZ prijímacích skúšok či pohovorov.
Podmienkou je ukončené vysokoškolské vzdelanie, alebo preukázateľná prax.