Akreditované kurzy hodnotilo 21 účastníkov.
Hodnotenie: 4,98 / 5

ESBM sa nad rámec postgraduálnych vzdelávacích programov MBA, DBA, BBA, LLM, MScfiremného vzdelávánie venuje tiež akreditovaným kurzom Ministerstvom vnútra.

Naše akreditované vzdelávacie kurzy zahŕňajú prehlbujúcej, aktualizačný a špecializačné vzdelávanie úradníkov zamerané na výkon administratívnych činností v územnom samosprávnom celku, vrátane získavania a prehlbovanie jazykových znalostí.


Lektorský tím, zostavený zo špičkových profesionálov s mnohoročnými skúsenosťami, odovzdáva svoje bohaté skúsenosti z praxe a obsah akreditovaných vzdelávacích kurzov jednotliví odborníci demonštrujú priamo na reálnych a konkrétnych príkladoch.


Kurzy realizujeme prezenčnou formou v našich moderných a plne vybavených školiacich priestoroch. Účastníkom kurzov ponúkame tiež rozsiahlu online knižnicu zadarmo.


So vzdelávacími kurzy akreditovanými Ministerstvom vnútra máme dlhoročné skúsenosti a prešli nimi už desiatky účastníkov.

Pre konzultáciu či nezáväznú ponuku nás neváhajte kontaktovať!


Akreditované vzdelávacie kurzy, ktoré aktuálne realizujeme:

– Management, číslo akreditace AK/VE-248/2019

– Strategický management, číslo akreditace AK/VE-251/2019

– Finanční řízení, číslo akreditace AK/VE-247/2019

– Projektové řízení, číslo akreditace AK/VE-249/2019

– Řízení lidských zdrojů, číslo akreditace AK/VE-250/2019

Neváhejte oslovit naše studijní oddělení

Tešíme sa na spoluprácu!

Vyplňte prosím povinné pole.
Vyplňte prosím povinné pole.
Zadajte platný formát.
Vyplňte prosím povinné pole.
Vyplňte prosím povinné pole.