Ďakujeme za účasť na pondelkovom workshope!Ďakujeme všetkým účastníkom za účasť na poslednom workshopu na tému Motivácia a spôsoby ovplyvňovania, ktorým nás previedol František Paikrt. Mali sme obrovskú radosť, že sa nás tentoraz zišlo toľko a veľmi sa tešíme znova na videnie!