E-learningový systém

Master of Business Administration (MBA)

E-learningový systém Master of Business Administration (MBA)

E-learningový systém, alebo študentská sekcia, je podporným informačným systémom, ktorý slúži študentom k získavaniu všetkých informácií potrebných k bezproblémovému priebehu celého štúdia, študijných materiálov, alebo k odovzdávaniu seminárnych a záverečných prác. Študentská sekcia slúži tiež ako komunikačný nástroj s ostatnými študentmi a študijným oddelením. V študentskej sekcii môžu študenti ďalej nájsť:

  • harmonogram celého štúdia a dôležité dátumy konania prednášok, odovzdávanie jednotlivých prác,
  • študijné materiály ku každému modulu,
  • informačné dokumenty ku štúdiu,
  • materiály a pokyny k písaniu seminárnych prác,
  • materiály a pokyny k písaniu záverečnej práce,

Vstup do sekcie pre študentov

Pre študentskú sekciu využíva ESBM profesionálnu vzdelávaciu platformu, ktorá bola navrhnutá tak, aby spĺňala všetky užívateľské požiadavky a poskytovala jednotné, jednoducho ovládateľné a bezpečné prostredie pre vzdelávanie, spoluprácu a komunikáciu.

Toto e-learningové riešenie uľahčuje študentom ich vzdelávanie a umožňuje im komunikovať ako s lektormi, študijným oddelením, tak aj s ostatnými spolužiakmi.

E-learningový systém - Hodnotenie 4.84/5 - Hodnotilo 24 užívateľov