• Jednotlivé vzdelávacie moduly sú koncipované tak, aby študenti získali informácie a zručnosti využiteľné vo firemnej praxi.

 • Lektori sa pri interaktívnych workshopoch podelí o praktické rady pre zlepšenie funkčnosti firemných procesov, či už v oblasti riadenia kvality výrobkov i služieb, analýzy požiadaviek zákazníka, alebo v dosiahnutí úspor.

 • Pozornosti neunikne súčasný trend digitalizácie, s ňou súvisiace automatizácie výroby a poskytovania služieb, ktoré so sebou prinesie.

 • Špecializácia Executive DBA obsahuje nad rámec základného bloku tieto vzdelávacie moduly: Six sigma, Priemysel 4.0 a Riadenie kvality a performance management.


1. BLOK – ZÁKLADNÝ

 • Management vs. leadership
 • Resource management
 • Lean management
 • Management lidských zdrojů
 • Managament osobního rozvoje

2. BLOK – SPECIALIZOVANÝ

 • Six sigma
 • Priemysel 4.0
 • Riadenie kvality a performance management

Podrobný priebeh štúdia špecializácie Executive DBA

 • Štúdium DBA trvá 1 rok, prebieha v českom jazyku a kombinuje moderný e-learningový systém s interaktívnymi workshopy, ktoré sú zoskupené do 3 výučbových dní. Štúdium je rozdelené na 2 bloky a každý blok je ďalej rozdelený na jednotlivé moduly.

 • Výstupom za oba bloky sú seminárne práce alebo prípadové štúdie. Za prvý blok vypracuje študent 3 práce a za druhý blok 2 seminárne práce alebo prípadové štúdie, poprípade inou formou definovanou v rámci sylabu konkrétneho modulu.

 • Nad rámec uvedeného majú študenti možnosť individuálnych konzultácií s lektormi, ktoré môžu prebiehať skrz e-learningové prostredie, virtuálnu miestnosť, osobne, telefonicky alebo v emailovej podobe. Lektori sú po celu dobu štúdia všetkým študentom plne k dispozícií a študenti sa tak na ne môžu obrátiť kedykoľvek s akýmkoľvek dotazom. K dispozícií majú študenti i doplnkové materiály, ktoré vyučujúci uverejní v rámci e-learningu.

 • E-learningový portál prevádza študentov po celú dobu ich štúdia. Tu nájdu informácie o prednáškach, študijné materiály, harmonogramy prednášok a všetky potrebné informácie, čo maximalizuje pohodlie a dostupnosť informácií.

Zvýhodnená cena DBA!

Študujte za akčnú cenu 4.857 € bez DPH 6.326 €.

Chcem získať zvýhodnenú cenu
Platí pre prihlášky podané do 1. 10. 2023.
Platbu si navyše môžete rozložiť až do dvanástich splátok bez navýšenia ceny.
Začať študovať môžete kedykoľvek v priebehu roka.
Neváhejte oslovit naše studijní oddělení

Objasníme všetko, čo Vás zaujíma!

Navštívte nás osobne.

Radi Vás uvítame v priestoroch školy a prevedieme Vás celým štúdiom.

Kontaktujte nás
Napíšte nám.

Radi zodpovieme Vaše otázky ohľadne štúdia.

Mám otázku