Foto z výučby MBA špecializácií (20. 2. 2021)

V sobotu 20. 2. 2021 prebehla výučba MBA špecializáciou. Ďakujeme študentom za hojnú účasť a milú atmosféru. Pozrite sa , ako nám ide výučba online.