Obhajoby záverečných prác v odboroch MBA a LLM | december 2020