Online výučba MBA a LLM špecializácií | 19. 9. 2020