Online workshop Sila pozitívneho a negatívneho myslenia | 20. 1. 2021