Stretnutie v podnikateľskom klube Empiria 21 | 13. 10. 2016