Stretnutie v podnikateľskom klube Empiria 21 | 15. 2. 2017