Stretnutie v podnikateľskom klube Empiria 21 | 19. 5. 2016