Stretnutie v podnikateľskom klube Empiria 21 | 21. 1. 2016