Stretnutie v podnikateľskom klube Empiria 21 | 22. 9. 2016