Stretnutie v podnikateľskom klube Empiria 21 | 26. 11. 2015