Stretnutie v podnikateľskom klube Empiria 21 | 26. 5. 2016