Stretnutie v podnikateľskom klube Empiria 21 | 8. 11. 2016