Workshop 10. 6. 2020 | Prístupy a metodiky osobného a profesionálneho rozvoja