Workshop Komunikácia a komunikačné zručnosti | 11. 3. 2020