Workshop Využitie osobnostné typológie v praxi | 5. 11. 2019