Gratulujeme novým absolventom!September je pre nás synonymom pre obhajoby záverečných prác. Tie sa tento rok zvládli výborne a my by sme radi pogratulovali všetkým čerstvým absolventom. Dúfame, že týmto naša spoločná cesta nekončí a že zostaneme aj naďalej v kontakte!