Leadership – manažérske schopnosti a zručnosti


Lektor
Ing. Yvona Charouzdová
Datum konání
úterý 5. 5. 2015; 17 - 19 hodin