Bc. Václav KučeraBc. Václav Kučera vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Prahe, odbor Dane a finančná kontrola. Potom sa pustil do obchodovania akcií, aby nakoniec zakotvil v roku 2009 u popredného českého obchodníka s cennými papiermi, ktorý sa špecializuje na obchodovanie komodít. Od roku 2010 zastával funkciu hlavného makléra spoločnosti, teraz má na starosti externú distribúciu produktov spoločnosti. Je vedúcim derivátového oddelenia a podieľa sa aj na fungovanie jednej zo stratégií asset managementu. Je držiteľom všetkých maklérskych skúšok vydávaných Českou asociáciou obchodníkov s cennými papiermi (Osoba konajúca so zákazníkmi, Investičný maklér, Správca portfólia, Investičný poradca, Deriváty).