Dipl.-Ing. Miloslav Šašek, Dipl. Mgmt.Dipl.-Ing. Miloslav Šašek, DipMgmt. je absolventom Západočeskej Univerzity – odbor Jadrovo energetické zariadenia, Open University a množstva tuzemských aj zahraničných kurzov a seminárov. Pracoval ako Manažér projektov pre strednú Európu v AGA GmbH. v Rakúsku, ako riaditeľ spoločnosti AGA GAS Čechy a potom ako obchodný riaditeľ AGA GAS Česká Republika. V roku 2001 uviedol na český trh francúzsku spoločnosť Air Liquide, kde následne pôsobil ako obchodný riaditeľ. Air Liquide je svetovou jednotkou v oblasti výroby technických plynov a aplikačných technológií. Od roku 2012 sa venuje len výučbe, prednáškovej a konzultačnej činnosti, kde zúročuje svoje bohaté praktické skúsenosti z práce so zákazníkmi, v obchode a v riadení spoločností. Externe spolupracuje s významnými konzultačnými firmami v ČR. Pôsobil napr. ako manažér tvorby a implementácie projektu CRM v ČEZ, a.s. Pôsobí aj ako poradca alebo lektor výcviku KCM, systému starostlivosti o zákazníka, výcviku obchodných zručností apod. pre niektoré spoločnosti na českom trhu. Niekoľko rokov pôsobil tiež ako lektor Open University v odbore riadenia vzťahov so zákazníkmi. Od roku 2006 vyučuje na Vysokej škole finančnej a správnej v Prahe predmety Riadenie vzťahov so zákazníkmi a Marketing. Vedie a oponuje každý rok desiatky bakalárskych a diplomových prác študentov. Od roku 2014 pôsobí ako vyučujúci tiež na European School of Business & Management. Je autorom mnohých publikácií, odborných kníh, vysokoškolských skrípt, dištančných študijných opôr a mnohých príspevkov s tematikou riadenie vzťahov so zákazníkmi, úloha a funkcie KCM.