doc. Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D.Ondřej Vojáček je vysokoškolský pracovník a vyjednávač. Počas svojej profesionálnej kariéry pôsobil ako konzultant, riešiteľ radu vedecko-výskumných projektov a vysokoškolský pedagóg. Zaoberal sa najmä hodnotením dopadov reguláciou na firmy a národné hospodárstvo, ekonómiou ochrany vôd a ovzdušia, optimalizáciou implementácia európskej legislatívy v oblasti životného prostredia. V oblasti regulácie sa špecializoval na obchodovateľné emisné povolenia, integrovanú prevenciu a kontrolu znečisťovania, energetickú účinnosť, rámcovú smernicu o vodách a širšie súvislosti environmentálne regulácie. Je autorom niekoľkých odborných štúdií, článkov, výučbových materiálov a je spoluautorom niekoľkých kníh a monografií.

V oblasti vyjednávania pôsobí ako vyjednávač a lektor pre firmy aj súkromné osoby, ako firemné poradca a konzultant. Je autorom výcviku vyjednávania. V oblasti vyjednávania sa špecializuje na techniky a stratégie vyjednávania, psychológii vyjednávanie (reč tela, manipulácia, dynamika tímového a skupinového vyjednávanie, zvládanie emócií vo vyjednávaní) a výcvikový program vyjednávania.