Ing. et Ing. Josef Ulrich, MBAIng. et Ing. Josef Ulrich, MBA je mimo iného spolumajiteľom poradenskej a vzdelávacej spoločnosti Paul Advisory. Vyštudoval Univerzitu Tomáša Baťu v Zlíne, odbory Podniková ekonomika a Priemyselné inžinierstvo. V rámci profesionálnej praxe sa špecializuje na zvyšovanie produktivity vo výrobe (štandardizácia pracovísk, normovanie, riadenie a plánovanie výroby, eliminácia plytvania, zefektívňovanie práce údržby, využitie strojov a zariadení …). Za posledných 7 rokov pôsobil ako externý konzultant na projektoch vo viac ako 50 výrobných podnikoch po celej SR. Jeho filozofiou je “robiť veci tak, aby dávali zmysel”, preto aj prínosy projektov pod jeho vedením vždy niekoľkonásobne prevyšovali vložené prostriedky.