Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBAIng. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA má mnohoročné skúsenosti ako lektorka v oblasti firemnej stratégie, manažérskych zručností, obchodných a prezentačných zručností, projektového riadenia, komunikácie a osobnej efektivity. Je tiež poradkyňou pre oblasť rozvoja ľudských zdrojov v podmienkach malých a stredných podnikov. Od roku 2006 je odbornou asistentkou na katedre spoločenských vied Vysokej školy politických a spoločenských vied, s.r.o., kde vyučuje manažment. Získala certifikát za odbornú pedagogickú činnosť pri výučbe aplikovanej ekonómie a je certifikovanou hodnotitelkou Operačného programu Ľudské zdroje a zamestnanosť.