Ing. Jan Krajíček, Ph.D.Ing. Jan Krajíček, Ph.D. získal doktorát v odbore financie na Masarykovej univerzite, kde od roku 2007 trvale pôsobí na katedre financií Ekonomicko-správní fakulty. Vo výučbe sa špecializuje predovšetkým na bankovníctvo, hlavne Ekonomiku a riadenie bánk a Corporate banking. Okrem teórie disponuje aj rozsiahlymi praktickými skúsenosťami, ktoré získal vo svojom predchádzajúcom pôsobení v bankovom sektore a ako firemný finančný poradca. V bankovom sektore zastával najrôznejšie pozície od analytika po prokuristu zahraničnej banky. Teoretické a praktické skúsenosti využíva okrem prednáškovej a výskumnej práce na materskej univerzite aj na prednáškach na Ekonomickej univerzite v Bratislave a Hochschule Bochum – Bochum University of Applied Sciences. Pôsobí súčasne ako znalec so špecializáciou na bankovníctvo. Výsledky svojej odbornej práce prezentuje na medzinárodných vedeckých konferenciách, zaradených do databázy Thomson Reuters (Web of Science).