Ing. Jaromír Pitaš, Ph. D.Ing. Jaromír Pitaš, Ph.D. pôsobí na Univerzite obrany v Brne. Okrem toho sa venuje lektorskej činnosti v oblasti projektového a procesného riadenia, riadenia rizík. Je autorom a spoluautorom mnohých odborných článkov publikovaných vo vedeckých a odborných časopisoch, ako aj odborných publikácií v oblasti projektového riadenia, procesného riadenia a riadenia rizík. Od roku 2006 je členom Spoločnosti pre projektové riadenie (dňa IPMA Česká republika). Je držiteľom certifikátu IPMA Level B, PRINCE2 Practicioner. Medzi najzaujímavejšie projekty posledných rokov, na ktorých sa veľkou mierou podieľal, patrí Zavedenie systému riadenia rizík v rezorte Ministerstva obrany.