Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc., MBAIng. Jaroslav Mesršmíd, CSc., MBA začal pôsobiť v poisťovníctve na začiatku deväťdesiatych rokov ako riaditeľ marketingu v Allianz poisťovne. V rokoch 1995 – 2006 potom pracoval ako generálny tajomník Českej asociácie poisťovní (ČAP) a od júna 2006 do konca júna 2014 zastával v sekretariátu ČAP pozíciu špecialista v oblasti legislatívy, práva a analýz. V období 1995 – 2006 bol predsedom redakčnej rady časopisu Poistný obzor a od roku 1997 doteraz je predsedom redakčného kruhu časopisu Poistné rozpravy. V oboch časopisoch zverejnil dohromady 175 odborných článkov a desiatky ďalších v iných časopisoch. Je spoluautorom anglicko-českého a česko-anglického slovníka poisťovníctva aj niektorých odborných publikácií, napríklad k životnému poisteniu a prevenciu povodní. Ako autor vytvoril okrem iného elektronickú encyklopédiu poisťovníctva a elektronické výkladové poisťovacie slovníky: anglicko-český a nemecko-český (viď www.cap.cz). V januári 2015 bola vydaná jeho publikácia “Regulácia poisťovníctva v EÚ”, v septembri 2015 publikácie “Poisťovníctvo v globálnom prostredí” a v apríli 2016 “Marketing v poisťovníctve”. Ako externý lektor prednášal na niektorých českých vysokých školách a v tejto činnosti pokračuje so zameraním najmä na európsku integráciu.