Ing. Jiří Tuvora, Ph.D.Ing. Jiří Tuvora, Ph.D. je absolventom Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Liberci, na ktorej ukončil doktorské štúdium v odbore Oroganizácia a riadenie podniku. V rokoch 1999 – 2006 pôsobil v oblasti asset managementu a investičného bankovníctva, ďalej potom v skupine PPF, kde mal na starosti penetráciu Českej poisťovne na nové trhy (Kazachstan, Bielorusko). Vzdelávaniu sa ďalej venoval v rámci mnohých kurzov u nás aj v zahraničí a následne sa začal špecializovať na management spojený s reštrukturalizačnými projektmi a oceňovaním v oblasti podnikov, cenných papierov, investícií, projektov a nehnuteľností. V posledných rokoch pôsobil ako reštrukturalizačný manažér vo finančnej inštitúcii a ako M&A konzultant.