Ing. Marcela Papalová, Ph.D.Ing. Marcela Papalová, Ph.D. absolvovala externé doktorandské štúdium na VŠB-TU v Ostrave v študijnom programe Ekonomika a manažment. Od roku 1992 pracuje na tejto univerzite ako odborná asistentka na katedre manažmentu. Medzi rokmi 2012 – 2015 bola členkou výskumných tímov zaoberajúcich sa modelovaním ekonomickým a finančných procesov a tiež tvorbou modelu strategického plánu zameraného na optimalizácia výrobného procesu. Je členkou WACRA (World Association for Case Method Research & Application) a tiež členkou Slovenskej ekonomickej spoločnosti. Vo svojom profesijnom živote sa venuje hlavne oblasti strategického manažmentu, krízovej komunikácie a tiež riadenie malých a stredných podnikov.