Ing. Marie Koblihová


Marie Koblihová lektor

Ing. Marie Koblihová je odbornou lektorkou v odbore hotelierstva a gastronómie. Je absolventkou Vysokej školy hotelovej v Prahe, kde študovala odbor hotelierstvo a kúpeľníctvo. Už pri štúdiu získala rozsiahlu prax v oblasti cateringu, navyše má za sebou bohatú zahraničnú skúsenosť z Írska, Anglicka či Mexika. Za jednu z najväčších skúseností považuje spoluprácu s Gordonom Ramsym v roku, keď pre pražský hotel Hilton získal michelinu hviezdu. V Mexiku si osvojila otvorenosť, vrelosť a ústretovosť, ktorá pôsobí na zákazníkov a zamestnancov ako neobyčajné čaro. V Londýne sa z radovej pozície obsluhy v typickej britskej reštaurácii stala vedúcou smeny a neskôr vedúci celej reštaurácie. V súčasnej dobe sa venuje zvyšovaniu kvality hotelových a reštauračných služieb, pohybuje sa v oblasti vzdelávania pracovníkov hotelov a reštaurácií v rámci Českej republiky. Ako príklad môžeme uviesť exkluzívny hotel Augustiniánsky dom v Luhačoviciach. V rámci školenia sa zaoberá ako mäkkými, tak tvrdými zručnosťami. Svojim “poslucháčom” sa snaží predávať jednoduché pravidlo: pre každé zariadenie je dôležité produkovať zisk. Vďaka spokojným zákazníkom ho možno generovať v každom zariadení. Tajomstvom úspechu je komunikácia a budovanie vzťahu so zákazníkom, perfektná znalosť vlastného zariadenia, jeho prednosti a umenie predať. Základom je aktívny predaj a použitie princípov upsellingu a crossellingu. To všetko navyše vyžaduje precíznu organizáciu a tímovú spoluprácu. Žije podľa hesla: “If you can dream it, you can do it”.