Ing. Marika Sablová, DiS.Marika Sablová je absolventkou Vysokej školy ekonomickej, podnikohospodářská fakulty. Pôsobí ako externý lektor pre oblasť riadenia ľudských zdrojov a ako personálna riaditeľka v spoločnosti Hortim Group. Predtým pôsobila v spoločnosti IBM na pozíciu HR Business Partner alebo v spoločnosti vedúci železničný podnik Prostějov na pozíciu personání riaditeľky. Má skúsenosti s tvorbou a implementáciou HR stratégie a HR politiky, má skúsenosti so zavedením moderného medzinárodného štandardu HR – Investors in People. V spoločnostiach zavádzala do praxe všetky personálne procesy, ako sú recruitment, systém adaptácie nových zamestnancov, systematický proces vzdelávania a rozvoja, tvorba opisov pracovných miest a ich previazanosť v organizácii, systém hodnotenia zamestnancov, pravidlá odmeňovania či benefitov. Má skúsenosti so zavádzaním systému odbornej multifunkčnosti zamestnancov, interná akadémia vzdelávania zamestnancov, vr. koučingu či tvorbou systému internej komunikácie. Medzi jej najväčšie profesijné úspechy patrí napr. Získanie osvedčenia Investors in People (UK Commission for Employment and Skills) a cena odbornej poroty HREA Excellence Award 2010 udeľovaná Českou spoločnosťou pre rozvoj ľudských zdrojov za: “Najprínosnejšie projekt v organizácii”.