Ing. Ondřej Petr, MBAIng. Ondřej Petr, MBA začínal ako controller v spoločnostiach Stavby mostov Praha a.s. a Raab Karcher Staviva a.s. Od roku 1998 pracoval v spoločnosti T-Mobile a.s., kde zastával funkcie manažéra oddelenia finančných analýz, controllingových systémov a controllingu technologického úseku. V súčasnosti je konateľom spoločnosti Altestra s.r.o., ktorá sa zameriava na finančné riadenie, akvizície a reštrukturalizácie firiem. Má skúsenosti ako s vedením ľudí, tak projektov. Poznatky z praxe prednáša ako lektor na seminároch venovaných finančnému riadeniu.