Ing. Roman Lindauer, Dipl. Mgmt.Ing. Roman Lindauer, Dipl. Mgmt. sa vo svojej profesijnej praxi zaoberá oblasťou riadenia rizík pomocou interných kontrol podľa metodológie Sarbanes-Oxley (SOX404) a ISO 31000. Má za sebou viac ako dvadsať rokov práce pre medzinárodné firmy (British Airways, Johnson & Johnson, Accenture, KPMG) a behom svojho pôsobenia v oblasti riadenia rizík niekoľkokrát implementoval komplexné systémy interných kontrol v miestnych pobočkách zahraničných spoločností (T Mobile, SAP, ABB) a viedol testovacie a certifikačné projekty spojené s oblasťou SOX404/COSO. Od roku 2013 pracuje ako IT Quality Manager v miestnom zastúpení švajčiarskej spoločnosti Datalynx. Okrem toho sa zaoberá nezávislou poradenskou a lektorskou činnosťou. Roman vyštudoval VŠE a Open University Business School a absolvoval jednosemestrálny kurz na George Washington University.