Ing. Šárka Tomisová, DBAV oblasti vzdelávania sa venuje študentom MBA na viacerých školách, predovšetkým v oblasti logistiky. Okrem toho pôsobí vo firmách a inštitúciách ako školiteľ, poradca a konzultant, kde sa zameriava na rozvoj zamestnancov a následne pracuje od základných znalostí až po nastavenie procesov alebo ich reorganizáciu vrátane osobného rozvoja. V oblasti logistiky pôsobila vo viacerých spoločnostiach, kde zastávala manažérske pozície v oblasti logistiky. Od roku 2009 spolupracuje s organizáciami, ktoré sa venujú osobnému rozvoju, profesijnému rozvoju a nastaveniu procesov v obchodných spoločnostiach, spoločnostiach poskytujúcich služby a výrobných spoločnostiach. Pracuje aj ako školiteľka, poradkyňa, koučka a konzultantka v oblasti mäkkých zručností, osobného rozvoja a koučingu. Je absolventkou VŠP v Přerove o.p.s., s ktorou naďalej príležitostne spolupracuje ako odborníčka z praxe. Vo svojom ďalšom štúdiu sa zamerala najmä na strategické riadenie, personálnu a podnikovú personalizáciu, koučing a projektové riadenie. Vo viacerých oblastiach pôsobí aj ako autorizovaná osoba odbornej spôsobilosti.