Ing. Tomáš Rain, Ph. D.Ing. Tomáš Rain, Ph.D. pôsobí ako odborný asistent na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Prahe (na Prevádzkovo ekonomickej fakulte). Súčasne je manažérom pražskej pobočky spoločnosti STORMWARE s. R. O., V ktorej zodpovedá za realizáciu obchodnej stratégie v Prahe a v Stredočeskom kraji. V spoločnosti STORMWARE sa podieľa na školeniach a konzultáciách, na formuláciu obchodnej stratégie, osobne riadia implementáciu na projektoch pre významných zákazníkov, spolurozhoduje o obchodnej orientácii spoločnosti a vývoji nových produktov, zaisťuje nábor a adaptáciu nových zamestnancov pobočky. Je autorom mnohých odborných článkov, skript a ďalších publikácií.