Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D.Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D. sa zaoberá ekonomikou zdravotníctva, štúdiom zdravotných systémov a ich reformami – v tejto oblasti obhájila na Masarykovej univerzite doktorskú prácu. Časť magisterského štúdia absolvovala vo Francúzsku, kde získala stáž v Rade Európy (odbor Verejného zdravotníctva). V súčasnej dobe pôsobí ako odborná asistentka na Katedre verejnej a sociálnej politiky Fakulty sociálnych vied Univerzity Karlovej a na Katedre biomedicínskej techniky na Fakulte biomedicínskeho inžinierstva ČVUT. Pôsobila v dozornej rade zdravotnej poisťovne.