JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D. je advokátka so špecializáciou na medicínske právo, výskumný pracovník v Interdisciplinary Research Lab for Bioethics.

V rámci advokátskej praxe sa venuje problematike ochrany pacientskych práv, vrátane problematiky náhrady ujmy na zdraví, úhrady liečby podľa § 16 zákona o verejnom zdravotnom poistení a právnych otázkach súvisiacich s poskytovaním starostlivosti v  záveru života a smrťou. Spolupracuje s mobilnými a lôžkovými hospicami, nemocničnými paliatívnymi tímami a odbornými spoločnosťami alebo neziskovými organizáciami, ktoré sa venujú problematike starostlivosti v závere života.

O medicínsko-právnych otázkach prednáša na vysokých školách, odborných konferenciách alebo v rámci postgraduálneho vzdelávania lekárov pod IPVZ. V spolupráci s organizáciou Medlaw sa podieľa na vzdelávaní študentov medicíny a mladých lekárov. Je autorkou publikácie Právo a starostlivosť v závere života – Rozhodovanie na pomedzí intenzívnej medicíny a paliatívnej starostlivosti, spoluautorkou publikácie Paliatívna medicína pre prax, Sprievodca pre (nielen) novo vznikajúce mobilné hospice alebo Komentáre k zákonu o zdravotných službách a špecifických zdravotných službách. Podieľa sa na príprave alebo pripomienkovaní zdravotnícko-právnej legislatívy.