JUDr. Ing. Jaroslav HostinskýJUDr. Ing. Jaroslav Hostinský je advokátom špecializujúcim sa na problematiku občianskeho práva, hlavne na korporátne právo, majetkové právo, právne vzťahy k nehnuteľnostiam a vymáhaniu pohľadávok. Okrem advokácie sa venuje aj lektorskej činnosti. Vyštudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor ekonomika průmyslu a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor právo, kde absolvoval aj rigorózne štúdium a skúšku. Je spoluautorom publikácie Základy obchodního práva (Nakladatelství Čeněk 2009) a komentáře k insolvenčnímu zákonu (Nakladatelství C. H. Beck 2010).