JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová Ph.D.Lucie Dolanská Bányaiová, ktorá je spomenutá medzi vedúcimi odborníkmi pre oblasť práva hospodárskej súťaže prestížnymi nezávislými publikáciami Chambers Global a Legal 500, je partnerkou advokátskej kancelárie Bányaiová Vožheová s.r.o. Je zapísaná na zozname rozhodcov Rozhodcovského súdu na Hospodárskej komore ČR a Agrárnej komore ČR a svojou súkromnú prax zameriava predovšetkým na zastupovanie klientov v súdnych a rozhodcovských konaniach, na súťažné právo, medzinárodné právo súkromné, právo duševného vlastníctva a európske právo. Pred začatím svojej privátnej praxe pôsobila v právnej rade na Úrade vlády SR a ako stážistka na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev. Skúsenosti taktiež získala dlhoročnou praxou v prestížnych medzinárodných advokátskych kanceláriách Altheimer & Gray a potom Salans. Okrem svojej súkromnej praxe v súčasnosti pôsobí aj ako externistka na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, kde vedie semináre z medzinárodného práva súkromného a práva medzinárodného obchodu. Na rovnakej fakulte tiež prednáša súťažné právo zahraničným študentom v rámci programu LLM a Socrates/Erasmus.