JUDr. Pavel JindřichJUDr. Pavel Jindřich od roku 2006 pôsobí ako odborný poradca pre pracovnoprávne vzťahy a personalistiku. Prednáša pracovné právo na in-house aj otvorených školeniach a workshopoch, najmä aplikáciu zákonníka práce a súvisiacich právnych predpisov a ich aktuálnych zmien v praxi zamestnancov HR, managementu a ostatných vedúcich zamestnancov. Pritom uvádza množstvo príkladov z praxe. Podieľal sa na projektoch hromadného prepúšťania a outplacementu. Pripravuje audity pracovných poriadkov, vnútorné mzdové a ostatné predpisy a vzory v oblasti personalistiky. Od roku 1991 sa pohybuje v oblasti pracovného práva a personalistiky, v ktorej okrem iného bol podnikovým právnikom a HR managerom výrobného závodu sa 700 zamestnancami spoločnosti Unilever ČR, spol. s r.o. Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe.